วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

แบบบ้านฟรี

สำหรับท่านที่อยากสร้างบ้าน แต่ยังไม่มีแบบบ้านที่ถูกใจ ยิ่งยุคนี้ "ยุคที่น้ำมันแพง" อะไรๆก็แพงเข้าแล้วผมจึงมีแบบบ้านประหยัดพลังงาน มาให้ท่านได้เลือกใช้  • แบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว รูปแบบ a เป็นแบบบ้านประหยัดพลังงานที่จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  • แบบบ้านเดี่ยว 2 ชัน รูปแบบ b แบบบ้านประหยัดพลังงานที่จัดทำโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  • แบบบ้านเดี่ยว 2 ชั้น รูปแบบ c แบบบ้านประหยัดพลังงาน อีกรูปแบบหนึ่งที่จัดทำขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหวังว่าท่านที่ต้องการแบบบ้านจะพอใจ วันหน้าจะเอามาอีก ลืมไปใครสนใจส่ง mail มานะ sthanawong@gmail.com

ไม่มีความคิดเห็น: